Research Paper About Ayon Sa Fac

1689 Words7 Pages
Ayon sa FEU- East Asia College May mga pagkakatulad din naman ang IT sa kursong CS. Halimbawa na dito ay ang mga codes. Sa aplikasyon sa kompyuter, natatangi lamang na magkaron ng mga codes. Ang ilang mga terminolohiya sa mga codes na ito ay tulad ng C++. Ang C++ ay nagmula sa C na isang mataas na uri ng wika sa mundo ng programming. Ito ay binuo ni Bjarne Stroutsup at Bell labs. Sa loob ng wika ng C++, mayroon din itong sariling mga codes at mga terminolohiya. Ilan sa mga ito ay tulad ng bit. Ayon sa www.cs.ucla.edu, "bit -- Binary Digit. That is, a variable quantity capable of holding exactly one of two possible values. By convention, these valuse are labeled 0(zero) and 1(one)." Malawak ang wika ng programming language at ito…show more content…
Anu-ano nga ba ang mga trabaho na maari naming mapasukan? Karamihan kasi sa Nakilala ko na nakatapos ng Information Technology, nahihirapang humanap ng mapapasukan. Mayroon rin naman na nauwi na lamang sa pagtuturo. May estudyante nga sa unibersidad na aking pinapasukan, popular siya sa aming paaralan, dahil na rin siguro sa kanyang leadership. Naisip ko nga na malayo ang kanyang mararating sa oras na siya ay makatapos. Ngunit laking gulat ko na lamang na muli ko s'yang makita sa aming Unibersidad, hindi na bilang edtudyante, kundi isang professor. Ganun ba kadali na makapasok bilang isang professor ang isang bagong graduate? Kung ganun nga, bakit sa dinamidaming Unibersidad sa Pilipinas na maaring mapasukan, yung Unibersidad kung saan s'ya nagtapos ang pinili n'ya? Hindi naman lingid sa kaalaman n'ya na hindi pa ganun kakilala at nagsisimula pa lamang ang unibersidad namin. Sa katotohanan nga, bukod sa hindi sapat ang sweldo ng mga professors, madalas pa itong nadedelay. Ganun n'ya ba kamahal ang kanyang Alma Mater kaya ito ang napili n'ya o wala lamang siyang magawa dahil sa wala na s'yang ibang mapasukan? Nagkaroon na rin ako ng oportunidad na makahalubilo ang mga tao na ang propesyon ay may kinalaman sa computer. Sa isang seminar sa hotel. Yung iba nga, hindi information technology ang tinapos, pero ang propesyon ay…show more content…
Faster communication, electronic storage and the protection of records are advantages that IT can have on your enterprise. Information technology has to do with computer applications, on which nearly every work environment is dependent. Since computerized systems are so widely used, it is advantageous to incorporate information technology into your organization. Storing and Protecting

    More about Research Paper About Ayon Sa Fac

      Open Document