Pakikiuso Ng Ila Bagay In English

4453 Words18 Pages
Perspektibo ng pakikiuso sa materyal na bagay at sa pag-uugali ng ilang mga kabataan sa Baguio City Grace Anne L. Macaraeg Fatima Bullecer Ang ating bansa, bagamat nabibilang sa mga bansang papaunlad palamang ay hindi maikakailang sumasabay din sa pagbabago ng globalisasyon. Ayon kay (Pamintuan, 2001), hindi malinaw ang katayuan ng Pilipinas sa umiiral sa sistema. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumuklas at magbahagi. Hindi raw maikakaila na ang mga Pilipino ay mayroong mataas na pagtingin o kung minsan ay naka depende sa mauunlad na bansa. Nagkakaroon tayo ng imboluntaryong desisyon na maipasok sa ating bansa ang kanilang kultura at masabuhay ito sa araw-araw. Ayon sa ilang kuro-kuro, opinion at hindi na lingid sa ating kaalaman…show more content…
Kung minsan, kaiba man ang tunay na kagustuhan nila, nakikisabay nalamng sila sa uso upang hindi sila lumabas na “KJ” (kill joy), baduy, o lumabas na masama ng dahil sa pagiging kaiba sa ginagawa ng karamihan. Ito rin ay sumasaklaw sa hangarin ng ilang mga kabataan na makisama rin sa mga kaibigan. Ayon nga sa isang kalahok, ang mga Pilipino raw ay mahilig tumanggap ng tumanggap kung ano ang ihahain sakanila. Ang pagtanggi o pagtutulo raw sa tinatangkilik ng iba ay tila nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon. Ito raw ay nagbibigay o naghahatid ng negatibong mensahe kahit hindi naman talaga ito intesyunal. Kaya naman upang naiwasan ang hindi pagkakaunawaan, nakikiuso nalamng sila at nakikisabay sa agos ng pagbabago sa kanilang…show more content…
0 2 3 4 5 Introduction Your score: 3 No Submission Unclear background problem, Broad Research Questions, Rev lit is incoherent, lengthy Complete but lacks clarity, some portions need rewriting, citations are properly done Complete, clearly written, minor editing needed Publishable without need for revision Method Your score: 3 No Submission Incomplete portions, still in future tense, lacks specificifity All portions complete, written in past tense All portions complete, Well formatted, Graphs and tables are appropriate Publishable without need for revision Results/Discussion Your score: 3 No Submission incomplete data, disorganized presentation, not following sequence of research questions Complete data is presented, follows logical sequence, Not fully related to cited literature Data is related to literature Publishable without need for revision Ref/Tables/Appendices Your score: 3 No Submission Disorganized / wrong format, Incomplete entries Complete Ref, tables, Appendices Appropriate and Complete Ref, tables, Appendices Publishable without need for revision Student Effort Your score: 2 0 to 10 revisions 11-50 revisions 51-100 revisions 101-150 revisions 151-200 revisions Comments: keep it

    More about Pakikiuso Ng Ila Bagay In English

      Open Document